سامانه اتوماسیون تغذیه دانشکده فناوریهای نوین نمین

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
دانشجويان گرامي : از شماره دانشجويي بعنوان نام کاربري و عدد يک براي نخستين ورود به سامانه استفاده نماييد ، کلمه عبور خود را در منوي تغيير کلمه عبور پس از ورود به سامانه ويرايش نماييد .
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.306